Hoogsensitiviteit / prikkelgevoeligheid:

 

Eén van de dingen die opvallen bij (hoog)sensitieve kinderen en volwassenen is de prikkelverwerking (sensorische informatieverwerking*) die anders verloopt. Zij verwerken prikkels over het algemeen intenser dan gemiddeld. 

 

*) Sensorische informatieverwerking betekent dat informatie via de zintuigen bij de hersenen binnenkomt en daar wordt gesorteerd. Vervolgens worden de prikkels  doorgestuurd naar de gebieden in het brein die er iets mee kunnen doen. Visuele prikkels bijvoorbeeld worden doorgestuurd door het prikkelverwerkingssysteem in het limbisch systeem naar de visuele cortex. Dit deel bepaalt wat er gezien is, welke visuele prikkels er zijn binnengekomen. Vanaf daar zullen allerlei prikkels worden doorgezonden naar andere gebieden die worden geactiveerd.

 

Kort wat feiten op een rij:

- Eén op de vijf personen is hoogsensitief

- Hoogsensitiviteit is geen label of stoornis maar het is één van de karaktereigenschappen van een persoon

- Hoogsensitieve personen beleven de wereld heel intens met al hun zintuigen en kunnen hierdoor vaak overprikkeld of overweldigd worden

 

Om deze personen goed te kunnen begeleiden is het volgende van belang:


1. Herkennen van de signalen van hun lijf
2. Herkennen van de hoogsensitieve aspecten in de signalen
3. Leren hoe ze hiermee om kunnen gaan, ieder op zijn/haar eigen manier

 

Voor zowel de kinderen als volwassenen worden er door bewust-er zijn diverse, individuele, trainingen aangeboden om hier weer een balans in te vinden. Herkennen en erkennen waar je kwaliteiten liggen én dicht bij jezelf kunnen blijven zonder (teveel) overprikkeld te raken, staan centraal.